1 Συνδρομές
Διαλέξτε συνδρομή
2 Παραγγελία
Συγκέντρωση Προιόντων

Δείτε όλες μας τις συνδρομές


1 Μήνας συνδρομή

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα

40 €

3 Μήνες Συνδρομή

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα

95 €

6 Μήνες Συνδρομή

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα.

165 €

12 Μήνες Συνδρομή

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα

285 €

Φοιτητική συνδρομή 1 Μήνας

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα

35 €