1 Συνδρομές
Διαλέξτε συνδρομή
2 Παραγγελία
Συγκέντρωση Προιόντων

Δείτε όλες μας τις συνδρομές


1 Mήνας συνδρομή

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα.

45 €

1 Μήνας συνδρομή(με ανανέωση πριν την λήξη)

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα.

40 €

Φοιτητική συνδρομή 1 Μήνας

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα.

35 €

Φοιτητική συνδρομή 1 Μήνας((με ανανέωση πριν την λήξη))

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα.

30 €

3 Μήνες Συνδρομή

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα.

6 Μήνες Συνδρομή

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα.

12 Μήνες Συνδρομή

Βάρη, Καρδιοαναπνευστικά Όργανα, Ομαδικά Προγράμματα.