Προγράμματα αίθουσας.

27 December 2021

Description

Στις περιόδους των εορτών αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα των ομαδικών προγραμμάτων καθώς και τα Virtual προγράμματα. Περισσότερες πληροφορίες στην γραμμματεία.