Πρόγραμμα

  • Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 - 22:00
  • Σαββάτο
    10:00 - 18:00
ΩΡΑ  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
10:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
10:00 - 11:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
10:00 - 11:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
10:00 - 11:00
11:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
11:00 - 12:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
11:00 - 12:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
11:00 - 12:00
14:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
14:00 - 15:00
VIRTUAL PILATES
14:00 - 15:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
14:00 - 15:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
14:00 - 15:00
VIRTUAL PILATES
14:00 - 15:00
15:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
15:00 - 16:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
15:00 - 16:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
15:00 - 16:00
16:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
16:00 - 17:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
16:00 - 17:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
16:00 - 17:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
16:00 - 17:00
VIRTUAL PILATES
16:00 - 17:00
18:00
ΚΥΚΛΙΚΗ
18:00 - 19:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
18:00 - 19:00
VIRTUAL PILATES
18:00 - 19:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
18:00 - 19:00
TRX
18:00 - 19:00
19:00
ABS & BRAZILIAN HIPS
19:00 - 20:00
TABATA
19:00 - 20:00
BODY BARS
19:00 - 20:00
ABS & BRAZILIAN HIPS
19:00 - 20:00
BODY BARS
19:00 - 20:00
20:00
FIGHT
20:00 - 21:00
TRX
20:00 - 21:00
TABATA
20:00 - 21:00
VIRTUAL FUNCTIONAL HIIT
20:00 - 21:00
VIRTUAL TRAINING
20:00 - 21:00
21:00
VIRTUAL TRAINING
21:10 - 22:00
VIRTUAL TRAINING
21:10 - 22:00
VIRTUAL TRAINING
21:10 - 22:00
VIRTUAL TRAINING
21:00 - 22:00