Πρόγραμμα

  • Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 - 22:30
  • Σαββάτο
    10:00 - 18:00
ΩΡΑ  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
10:00
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
11:00
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
14:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Virtual Functional HIIT
14:00 - 15:00
15:00
Virtual Functional HIIT
15:00 - 16:00
Virtual Functional Hit
15:00 - 16:00
15:00 - 16:00
15:00 - 16:00
16:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
Virtual Hiit
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
17:00
Virtual Hiit
17:00 - 18:00
Virtual Yoga
17:00 - 18:00
Virtual Functional
17:00 - 18:00
Virtual Pilates
17:00 - 18:00
ABS & BRAZILIAN HIPS
17:00 - 18:00
18:00
Pilates Cardio
18:00 - 19:00
Virtual Training
18:00 - 19:00
18:00 - 19:00
18:00 - 19:00
18:00 - 19:00
19:00
19:00 - 20:00
Virtual Training
19:00 - 20:00
ABS & BRAZILIAN HIPS
19:00 - 20:00
Virtual Training
19:00 - 20:00
Virtual Training
19:00 - 20:00
20:00
Virtual Hiit
20:00 - 21:00
Virtual Training
20:00 - 21:00
Virtual Functional
20:00 - 21:00
Virtual Training
20:00 - 21:00
21:00
Virtual Training
21:00 - 22:00
Virtual Training
21:00 - 22:00
Virtual Training
21:00 - 22:00
Virtual Training
21:00 - 22:00

Το Intesio σας ενημερώνει:

30' πριν το τέλος σταματούν όλες οι λειτουργίες του γυμναστηρίου με εξαίρεση αυτή των αποδυτηρίων.